Phong Thủy Tuổi Kỷ Sửu

Đặt tên cho con gái sinh năm 2032 (Nhâm Tý) phù hợp với cha mẹ tuổi Kỷ Sửu 2009

Chuẩn bị cho kế hoạch cho sự chào đời của bé, các bậc cha mẹ đang không biết nên đặt tên bé gái sinh 2032 là gì để hay nhất và hợp với con nhất. Việc bạn muốn đặt tên con vừa hay vừa ý nghĩa sẽ không quá khó nếu bạn biết những điều

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Thân 2004 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Giáp Thân 2004 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Dậu 2005 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Ất Dậu 2005 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Đinh Hợi 2007 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Đinh Hợi 2007 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Bính Tuất 2006 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Bính Tuất 2006 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 2008 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 2008 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Sửu 2009 vợ Tân Mão 2011

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Sửu 2009 mẹ Tân Mão 2011 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Sửu 2009 vợ Canh Dần 2010

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Sửu 2009 mẹ Canh Dần 2010 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Sửu 2009 vợ Đinh Hợi 2007

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Sửu 2009 mẹ Đinh Hợi 2007 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Sửu 2009 vợ Mậu Tý 2008

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Sửu 2009 mẹ Mậu Tý 2008 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,