Đối Tác Làm Ăn Hợp Tuổi Kỷ Sửu

Nữ tuổi Kỷ Sửu 2009 hợp làm với tuổi nào để công việc thuận lợi

Có thể hợp tác trong thời gian ngắn. Còn về lâu về dài thì không nên, mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng, dần dần nảy sinh mâu thuẫn và tan rã. Nữ tuổi Kỷ Sửu 2009 trời sinh bản tính cần cù, dù năng lực không cao lắm nhưng lại rất

Nam tuổi Kỷ Sửu 2009 hợp làm với tuổi nào để công việc thuận lợi

Có thể hợp tác trong thời gian ngắn. Còn về lâu về dài thì không nên, mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng, dần dần nảy sinh mâu thuẫn và tan rã. Nam tuổi Kỷ Sửu 2009 trời sinh bản tính cần cù, dù năng lực không cao lắm nhưng lại rất