năm sinh con cho nữ kỷ sửu 2009

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Thân 2004 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Giáp Thân 2004 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Dậu 2005 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Ất Dậu 2005 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Đinh Hợi 2007 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Đinh Hợi 2007 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Bính Tuất 2006 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Bính Tuất 2006 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 2008 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 2008 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Sửu 2009 vợ Kỷ Sửu 2009

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Sửu 2009 mẹ Kỷ Sửu 2009 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,